Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, nr IP komputera, przez Banking Retail System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10 w celach: udostępnienia i zarządzania usługami oferowanymi poprzez stronę www.brsonline.pl; Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. Klauzula informacyjna.